På svenska | In English

Ansökan om ordinarie medlemsskap i Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är studentkåren för dig som studerar på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. Vi ser till att din utbildning håller hög kvalité och att du blir eftertraktad på arbetsmarknaden när du tagit din examen.

Genom att bli medlem i UTN stödjer du vårt arbete med att förbättra din utbildning och studiemiljö. Med ditt stöd kan vi påverka ännu mer!

Som medlem får du uppdateringar om allt som händer på campus via UTN:s nyhetsbrev och vår kårtidning Techna. Du får också rabatter på alla våra roliga evenemang och tillställningar. Medlemskapet är helt gratis!

Genom din registrering på i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs register godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) att ytterligare information och uppgifter tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs register. Registret används framförallt för utskick av nyhetsbrev, tidningen Techna samt riktade utskick men även andra utskick kan förekomma.

Uppgifter som kan sparas är t ex, kontaktuppgifter, studier och förtroendeuppdrag för kåren.

Ansvariga är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse, styrelsen@utn.se.

Har du avslutat dina studier? Då är du varmt välkommen att registrera dig som alumn!

Obligatoriska personuppgifter
Förnamn:
 *
Efternamn:
 *
Personnummer:
- *
Personnumret, inklusive kontrollsiffror.
Epost:
 *
Vi kommer inte att sälja din adress, och du får själv bestämma vilken information du vill ha av oss
Utbildning
Inskrivningsår
*
Det år du påbörjar (eller påbörjade) dina studier.
Ämne för studierna
Program
Naturvetenskapligt-tekniskt basår
Fristående kurser
Forskarutbildning
Start 2007 eller senare:
Start 2006 eller tidigare:
Adress
c⁄o:
c⁄o-adress (fyll endast i namn)
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon
Hem:
Mobil:
Jag intygar att uppgifterna i min ansökan är korrekta.

Besöksadress
Uthgård
Polacksbacken,
hus 73
Postadress
Uthgård
752 37 Uppsala
Telefon
018-57 25 20
Fax
018-57 25 35

Valid CSS! Valid HTML 4.01!